Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Fauna a flóra

Fauna a flóra

    

     Na poliach medzi obilninami a krmovinami hniezdi jarabica poľná, prepelica, v remízkach bažant poľný. Hlavne počas suchej jesene sa premnožujú drobné hraboše a myši. Zriedkavo je možné nájsť aj jazveca či ježa. Vďaka útlmu poľovníckych aktivít dochádza k premnoženiu zajaca poľného, králika divého i srnčej zveri. Čriedy sŕn a čoraz viac i líšok sa hlavne v zimnom období hľadajúc potravu približujú ľudským obydliam.


      Na brehoch vodných tokov hniezdi kačica divá, prechodne volavky a kormorány, zriedkavo zopár labutí. Na vlhších stanovištiach sa vyskytujú obojživelníky: skokan zelený, skokan hnedý, ropucha, rosnička zelená. Zastúpené sú aj niektoré druhy plazov: jašterice, užovky, vretenice.
     Z vtáctva sú najviac zastúpené škorce, vrabce, lastovičky, belorítky, hrdličky, straky, vrany, stehlíky, sýkorky, sovy, ďatle, žlny, kukučky, dudky.


     V obci je päť hniezd bociana bieleho a tri hniezda vzácneho strakoša sivého, ktorý hniezdi na topoľoch. Vzrástol aj počet drobného hmyzu, napr. pásavka zemiaková, blyskáčik repkový, obaľovače, motýle. Ďalej sú zaznamenané prírastky koníkov, kobyliek a svrčkov. Každé štyri roky sa opakuje hromadný výskyt chrústa obyčajného. V menšom množstve sa vyskytuje aj roháč obyčajný, bystrušky a svätojánske mušky.


     V lete na pastvách sú premnožené bodavky, ovady a strečky.  Na lúkach a pastvinách sa vyskytujú takmer všetky druhy tráv: kostrava lúčna, kostrava červená, reznačka laločnatá, mätonoh trváci a mnohokvetý, lipnica lúčna, timotejka lúčna.


     Ďalej ďatelinoviny ako: ďatelina plazivá, hybridná a lúčna, ľadenec rožkatý, vika siata i vičenec vikolistý. Brehy vodných tokov sú lemované melioračnými drevinami ako je topoľ, vŕba, jelša a osika.


     Charakter vidieckeho prostredia dotvárajú typické radové výsadby ovocných drevín popri cestných komunikáciách, najmä jabloní a sliviek. Lesné spoločenstvá sú takmer výlučne tvorené listnatými drevinami, z nich najmä duby, hraby, buky a cery.

 

 


 

Smiley face TKO a SZ 2019

Smiley face Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o. zabezpečujú ZBER, SEPARÁCIU a RECYKLÁCIU použitých batérií a akumulátorov

Smiley face OZNAM

POZOR ZMENA ČASU ZBERU TKO a SZ

Smiley face OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

Smiley face 3. Starostovský ples v Rimavských Janovciach

Smiley faceRočenka - Évkönyv 2017

Smiley facePROJEKT

Rekonštrukcia chodníkov

Smiley face Ekologický program

Ekologický program

Smiley face Terénna sociálna práca v Rimavských Janovciach

 

Smiley faceUpozornenie pre občanov!

Upozornenie pre občanov

Smiley face Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií

Smiley face Upozornenie pre chodcov

Upozornenie pre chodcov

Smiley faceKamerový systém

Nainštalovaný kamerový systém

Smiley face RRA

Regionálna rozvojová agentúra

Smiley facePravidelný servis plynových zariadení a komínov

Smiley faceCezhraničná spolupráca

Zmluva o cezhraničnej spolupráci

Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER - MALOHONT

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka