Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčenie podpisov a listín

Osvedčenie podpisov a listín

 

     

Osvedčenie  podpisov na listinách

 

     Osvedčovanie podpisu fyzickej osoby sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie v miestnosti úradu alebo na inom vhodnom mieste / ak o osvedčenie podpisu požiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti.

      Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom alebo povolením na pobyt pre cudzinca.


      Úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané  ustanoveným spôsobom. Podpis do osvedčovacej knihy je nutné vykonať pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Osvedčovanie podpisu je spoplatňovaný podľa sadzobníka správnych poplatkov.
( 1,50  € /  osvedčovanie )

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


                        Osvedčovanie listín         

                                    

     Osvedčovanie listín sa vykonáva len v úradnej miestnosti.


     Úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.  Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. 

Osvedčovanie podpisu je spoplatňovaný podľa sadzobníka správnych poplatkov.
( 1,50  € /  osvedčovanie )

 

 

 

     


 

Smiley face TKO a SZ 2019

Smiley face Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o. zabezpečujú ZBER, SEPARÁCIU a RECYKLÁCIU použitých batérií a akumulátorov

Smiley face OZNAM

POZOR ZMENA ČASU ZBERU TKO a SZ

Smiley face OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

Smiley face 3. Starostovský ples v Rimavských Janovciach

Smiley faceRočenka - Évkönyv 2017

Smiley facePROJEKT

Rekonštrukcia chodníkov

Smiley face Ekologický program

Ekologický program

Smiley face Terénna sociálna práca v Rimavských Janovciach

 

Smiley faceUpozornenie pre občanov!

Upozornenie pre občanov

Smiley face Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií

Smiley face Upozornenie pre chodcov

Upozornenie pre chodcov

Smiley faceKamerový systém

Nainštalovaný kamerový systém

Smiley face RRA

Regionálna rozvojová agentúra

Smiley facePravidelný servis plynových zariadení a komínov

Smiley faceCezhraničná spolupráca

Zmluva o cezhraničnej spolupráci

Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER - MALOHONT

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka