Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznamy

TKO a SZVytlačiť
 


 
 

OZNAMVytlačiť
 

 

 

Vážení občania!

 

Oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční  

v stredu 31.10.2018.

 

 


 
 

Výluka medzi železničnými stanicamiVytlačiť
 

     Železničná spoločnosť Slovensko,  a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 23. októbra 2018 od

7:00 hod. nepretržite do 25. októbra 2018 do 19:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými

stanicami Jesenské - Rimavská Sobota budú vlaky nahradené autobusmi.

 

Autobusy budú zastavovať :

 

- Jesenské - pred budovou železničnej stanice

- Jesenské zastávka - na štátnej ceste pri železničnej zastávke

- Rimavské Janovce, obec - na zastávke SAD  "Rimavské Janovce, Jednota"

- Rimavské Janovce - na zastávke SAD " Rimavské Janovce železničná  stanica"

- Rimavská Sobota - pred budovou železničnej stanice.

 


 
 

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov Vytlačiť
 

 

 

 


 
 

OznamVytlačiť
 

 

Vážení občania!

 

Firma Brantner Gemer s.r.o. Vám oznamuje,

že od  01. októbra 2018 bude zber  TKO a SZ od 7.00 hodine ráno.


 
 

OznámenieVytlačiť
 

           Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach podľa § 166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.228/2018 zo dňa 3.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

 

           Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

 

     Katarína Uhrinová, Rimavské Janovce č.8,  t.č.0904956204

      v úradné dni od 7,30 hod. do 15,30 hod. Obecný úrad Rimavské Janovce 


 
 

Dotazník pre občanov obce Rimavské JanovceVytlačiť
 

 

Vážení obyvatelia!

 

Obec sa obracia na Vás so žiadosťou o spoluprácu pri vypracovaní nového

Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS).

V KPSS majú byť zohľadnené aj požiadavky obyvateľov obce.

Svoje požiadavky môžete vyjadriť vyplnením dotazníka,

ktorý je zverejnený na webovej stránke obce alebo je dostupný na obecnom úrade.


Vyplnené dotazníky prosíme odoslať na adresu:   gembicka@rsnet.sk do 1.9.2018.

 

Za spoluprácu ďakujeme!
 


 
 

OZNAMVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Image.jpg Image.jpg (407.5 kB)

 
 

Výberové konanie na riaditeľa ZŠVytlačiť
 

 

 

 

Výberové konanie 1.jpgvýberové konanie 2.jpg


 
 

Zber elektroodpaduVytlačiť
 

 

Oznamujeme Vám, že  dňa 14. mája 2018  sa uskutoční  zber elektroodpadu

na jednom mieste, na futbalovom ihrisku v Rimavských Janovciach. 

Kompletný elektroodpad môžete od dnešného dňa nosiť na ihrisko k plechovej búde.

Zodpovedný pracovník je Dezider Lali.

 

 

 


 
 

Obecná zabíjačkaVytlačiť
 


 
 

Zápis detí do 1. ročníkaVytlačiť
 


 
 

Upozornenie HaZZVytlačiť
 

vypaľovanie .jpg

 


 
 

UPOZORNENIEVytlačiť
 

 

Vážení občania!

 

Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti   Brantner Gemer Rimavská Sobota 

Vám  oznamujeme,  že odo dňa 1.5.2018 sa  začiatok

pracovnej doby  pre zberové vozy a hákové vozidlo upravuje na

6:00 hod. Platnosť je do 31.10.2018.

Žiadame Vás, aby ste si včas vykladali nádoby a vrecia v deň zberu,

aby neskôr nevznikali konflikty a nedorozumenia.

 


 
 

Starostovský ples 26.01.2018Vytlačiť
 


 
 

Ročenka - Évkönyv 2017Vytlačiť
 


 
 

Plán kultúrnych podujatí v obci Rimavské Janovce na rok 2018Vytlačiť
 

 

 

PLESY  

 

                                                 12.01.2018     Ples MO Matice Slovenskej   

                                                 26.01.2018     Ples  starostov

                                                 03.02.2018     Reprezentačný ples hasičov

j43.jpg.large.jpg

 

                            28.04.2018   Obecná zabíjačka s bohatým kultúrnym programom

 

j43.jpg.large.jpg

 

Október  2018

" Mesiac úcty k starším "

Predstavenie Divadla J.G.Tajovského zo Zvolena

 j43.jpg.large.jpg

24.11.2018   Katarínska zábava  MO CSEMADOK

j43.jpg.large.jpg


 
 

Dotazník Vytlačiť
 

 

Vážení členovia a priaznivci MAS Cerovina, o. z.

 

Prosíme Vás o pomoc pri výbere sloganu pre naše združenie.

 

Vytvorili sme pre Vás krátky dotazník :

 

https://www.survio.com/survey/d/M1P1V7H6O5T2K9G5U

 

 

prosím hlasujte, a podľa možností ho rozšírte medzi obyvateľov nášho územia.

 

Obce, prosím, zverejnite dotazník aj na Vašich webových sídlach.

 

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu a spoluprácu

 

S pozdravom

 

Tím MAS Cerovina


 
 

Výsledky volieb do BBSK v Rimavských JanovciachVytlačiť
 

Image.jpgImage.jpgImage.jpgImage.jpgImage.jpgImage.jpg

 

 

 


 
 

PROJEKT : Rekonštrukcia chodníkov Rimavské Janovce, ul. Cintorínska Vytlačiť
 

Image.jpg


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VV 1.jpgVV 2.jpgVV 3.jpgVV4.jpgVV 5.jpgvv7.jpgww8.jpgvv9.jpgvv10.jpgvv10.jpgVV 11.jpgVV 12.jpgvv13.jpgvv14.jpgvv15.jpg


 
 

Ročenka Obce Rimavské Janovce 2016 - Jánosi Évkönyve 2016Vytlačiť
 


 
 

Ekologický programVytlačiť
 

 

Vážení občania !

 

     Naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových

cartridgov  / zásobníkov / a laserových tonerov z tlačiarní.

 Zberný box pre recykláciu je  umiestnený v ekologickom kútiku nášho Obecného úradu.

Myslite ekologicky a prineste  použité cartridge a tonery do našej obce.  

Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu.

 

Odovzdanie je zadarmo !

 

Súbor na stiahnutie Image.jpg Image.jpg (414.2 kB)

 
 

Terénna sociálna práca v Rimavských JanovciachVytlačiť
 

 


 
 

Upozornenie pre občanovVytlačiť
 

 

 

Vážení občania!

 

 

Upozorňujeme Vás na protiprávnu činnosť páchateľov, kde boli podvedení,

 

prípadne uvedení do omylu rôznymi spôsobmi seniori alebo osamelo žijúce osoby.

 

 

Nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov!

 

Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote!

 

Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám,  ktoré nepoznáte!

 

Skôr ako  niekomu zveríte svoje  úspory, poraďte sa so svojimi príbuznými!

 

Nevyberajte  pre neznáme osoby peniaze zo svojich účtov alebo z bankomatov!

 

Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty!

 

 

V prípade pochybností ihneď kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158 !


 
 

Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akciíVytlačiť
 


 
 

Upozornenie pre chodcovVytlačiť
 

 

Dňom 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.

Ďakujeme, že svojim zodpovedným správaním si chránite život a zdravie pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.

 


 
 

Nainštalovaný kamerový systémVytlačiť
 

 

O Z N A M

 

Na základe šírenia sa protiprávnych konaní v našej obci

bol daný do prevádzky nový kamerový systém,

ktorý bude v krátkej budúcnosti rozšírený v celej obci.

Tým chceme predchádzať rôznym protispoločenským konaniam.


 
 

RRAVytlačiť
 

     

Regionálna rozvojová agentúra ( RRA ) Rimavská Sobota je na základe zmluvy s MDVaRR SR zaviazané na plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvy o podpore regionálneho rozvoja a  to poskytovanie informácií a poradenstvo pre samosprávy okresu Rimavská Sobota. 

 

Kontakt:

 

        Regionálna rozvojová agentúra-Združenie pre rozvoj regiónu GEMER-MALOHONT

SNP 21, 979 01 Rimavská Sobota

 

Riaditeľka:   Juliana Uhrinová 

tel.: 047/58 111 85,

e-mail: rrars@mail.t-com.sk

 

Člen IS RRA,váš partner pri tvorbe a realizovaní projektov

Certifikovaný pre PRINCE2, registračné číslo P2R/NLPB175953

 

 


 
 

Pravidelný servis plynových zariadení a komínov Vytlačiť
 


 
 

Cezhraničná spolupráca Vytlačiť
 

 

   Dňa 20.09.2016 bolo vykonané stretnutie

so Sándorom Nagyom  starostom obce Recsk v Maďarsku,

kde bola podpísaná zmluva  o cezhraničnej spolupráci

medzi obcami Recsk a Rimavské Janovce.

 

Podpísanie zmluvy.jpg


 
 

Kurzový lístok

Počasie


Smiley face TKO a SZ 2019

Smiley face Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o. zabezpečujú ZBER, SEPARÁCIU a RECYKLÁCIU použitých batérií a akumulátorov

Smiley face OZNAM

POZOR ZMENA ČASU ZBERU TKO a SZ

Smiley face OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

Smiley face 3. Starostovský ples v Rimavských Janovciach

Smiley faceRočenka - Évkönyv 2017

Smiley facePROJEKT

Rekonštrukcia chodníkov

Smiley face Ekologický program

Ekologický program

Smiley face Terénna sociálna práca v Rimavských Janovciach

 

Smiley faceUpozornenie pre občanov!

Upozornenie pre občanov

Smiley face Ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií

Smiley face Upozornenie pre chodcov

Upozornenie pre chodcov

Smiley faceKamerový systém

Nainštalovaný kamerový systém

Smiley face RRA

Regionálna rozvojová agentúra

Smiley facePravidelný servis plynových zariadení a komínov

Smiley faceCezhraničná spolupráca

Zmluva o cezhraničnej spolupráci

Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER - MALOHONT

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka