Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá a žiadosti

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie drobnej stavby.doc (38 kB) (38 kB)

Súhlas susedov
 tlacivo_-_suhlas_susedov.doc (30 kB) (30 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 iadosť o vydanie stavebného povolenia.doc (77 kB) (77 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 iadosť o povolenie odstránenia stavby.doc (29 kB) (29 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

Žiadost o určení súpisného čísla
 iadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.doc (21 kB) (21 kB)

Výrub drevín

Žiadosť na výrub drevín
 iadosť o výrub drevín.doc (29 kB) (29 kB)

Trvalý pobyt

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Občan, ktorý sa prihlasuje na trvalý pobyt potrebuje:

- 1x prihlasovací lístok
- 1x hlásenie o sťahovaní
- 1x odhlasovací lístok .

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť:

-platný občiansky preukaz
-ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný
zástupca rodný list tohto dieťaťa
-doklad o vlastníctve resp. spoluvlastníctve bytu príp. písomné
potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s
osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých
spoluvlastníkov bytu.

Po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu obecným úrad je občan povinný dostaviť sa na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Slovenskej republiky za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu.

 prihl_listok_TP.pdf (117.3 kB) (117.3 kB)

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Odhlasovací lístok občan vyplní, podpíše a odovzdá na obecnom úrade, kde sa prihlásil na nový trvalý pobyt.
 ohlas_listok_TP.pdf (113.8 kB) (113.8 kB)

Potvrdenie o pobyte
 potvrd_o_pobyte (1).pdf (420.1 kB) (420.1 kB)

Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre regob
Občan vyplní tlačivo "Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre regob" a odovzdá na obecnom úrade, kde sa prihlásil na nový trvalý pobyt.
 zmena_TP_REGOB.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Prechodný pobyt

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
K prihláseniu na prechodný pobyt občan potrebuje:

- 1x prihlasovací lístok na prechodný pobyt .

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

-platný občiansky preukaz
-ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca
rodný list tohto dieťaťa
-doklad o vlastníctve resp. spoluvlastníctve bytu príp. písomné
potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s
osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých

Prechodný pobyt je obmedzený dĺžkou - minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov.

 prihl_listok_PP.pdf (118.8 kB) (118.8 kB)

Potvrdenie o pobyte
 potvrd_o_pobyte (1).pdf (420.1 kB) (420.1 kB)

Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre regob
 prih_PP_REGOB.pdf (489.7 kB) (489.7 kB)

Daňové tlačivá

Tlačivo: Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - fyzické osoby
 FO_DP_Spojene.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

Tlačivo: Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - právnické osoby
 PO_DP_Spojene.pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností
 PoucenieDP-2013.pdf (69.7 kB) (69.7 kB)

Tlačivo: Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 oznameniespoluvlastnikov.pdf (99 kB) (99 kB)

Tlačivá - žiadosti k Územnému plánu obce

Žiadosť o vydanie stanoviska z hľadiska ÚPN Obce Rimavské Janovce
 žiadosť ku UPO (1).docx (11.2 kB) (11.2 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF
 žiadosť na vyňatie z PPF.docx (11.4 kB) (11.4 kB)


Triedenie odpadov v obci

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s., na území našej obce financuje triedený zber komunálnych odpadov.

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka