Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výsledky volieb v BBSK

BBSK:               Druhé kolo medzi Maňkom a Kotlebom.

Za poslancov z okresu Juhász, Mináč, Rigó, Auxt, Bagačka a Šimko

10. November 2013 

 

Spomedzi kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) získal vo voľbách najviac hlasov doterajší župan Vladimír Maňka (Smer-SD, KDH, SMK, SMS, HZDS, HZD, Strana zelených). Podľa neoficiálnych výsledkov ho volilo 60 960 obyvateľov kraja, čo predstavuje 49,47 percent platných hlasov. Len pár chýbajúcich desatín percenta tak rozhodlo o tom, že sa do 14 dní uskutoční aj druhé kolo volieb. Maňka sa v ňom stretne s Marianom Kotlebom (ĽSNS), ktorému vyjadrilo podporu 26 251 voličov, teda 21,30 percent.

Na treťom mieste skončil Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS, Most-Híd, SaS), za župana ho volilo 18 571 voličov, čo je 15,07 percent platných hlasov.
Za ním nasleduje Karol Konárik (SNS), Ondrej Binder (nezávislý) Ladislav Fízik (ASV), Andrea Jenčíková (Nový parlament), Emil Samko (KĽS), Jaroslav Sekerka (KSS), Pavel Chovanec (Úsvit) a Jozef Sásik (SĽS). Všetci títo kandidáti majú menej ako 5 percentný podiel platných hlasov.

K volebným urnám prišlo 24.59 percent zo všetkých oprávnených voličov.

Ani pred štyrmi rokmi nezískal žiadny z kandidátov na predsedu BBSK nadpolovičnú väčšinu hlasov a tiež sa rozhodovalo až v druhom kole volieb, medzi Vladimírom Maňkom a Jozefom Mikušom.

Maňku Kotlebov postup do druhého kola šokoval

Maňka by bol s výsledkom spokojný, keby do druhého kola nepostúpil s Marianom Kotlebom (Ľudová strana Naše Slovensko). „Šok je, kto je na druhom mieste. Musíme bojovať proti tomu, aby na Slovensku prekvital extrémizmus. Dnes je kríza a vysoká nezamestnanosť v Európe a aj v iných krajinách ide extrémizmus dopredu. Musíme robiť všetko pre to, aby sme tomu zabránili. Najlepšia cesta je bojovať proti tomu lepšou ekonomickou situáciou,“ uviedol Maňka. Podotkol, že z politickej strany Adolfa Hitlera sa najprv všetci smiali, a kým si uvedomili vážnosť situácie, bolo už neskoro.

Marian Kotleba svoj úspech pripisuje tomu, že ľudia začínajú otvárať oči a majú dosť tých, ktorí Slovenskú republiku dostali do tých problémov, v ktorých je. „Stali sme sa lídrami pravice v Banskobystrickom kraji a v druhom kole si trúfame na víťazstvo,“ povedal pre agentúru SITA Kotleba.

Novými poslancami primátor Šimko a viceprimátor Rigó

Podľa neoficiálnych výsledkov bude Rimavskosobotský okres v krajskom parlamente zastupovať lekár Peter Juhász (SMK), primátor Tisovca Peter Mináč (SMER-SD, KDH), strojný inžinier a zároveň rimavskosobotský viceprimátor Ladislav Rigó (SMK), podnikateľ František Auxt (SMK), primátor Hnúšte Michal Bagačka (SMER-SD, KDH) a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko (nezávislý). Šimko a Rigó tak v župnom parlamente nahradia Pavla Struhára a Zoltána Bána, ktorým tentokrát počet získaných hlasov stačil len na 7. a 8. miesto.


Výsledky župných volieb BBSK - poslanci z nášho okresu

 

Kraj Obvod Meno a Priezvisko Počet platných hlasov pre kandidáta na poslanca Podiel v %
Banskobystrický kraj Volebný obvod č. 9 Peter Juhász 4792 7.84
Banskobystrický kraj Volebný obvod č. 9 Peter Mináč 3455 5.65
Banskobystrický kraj Volebný obvod č. 9 Ladislav Rigó 3352 5.48
Banskobystrický kraj Volebný obvod č. 9 František Auxt 3182 5.21
Banskobystrický kraj Volebný obvod č. 9 Michal Bagačka 3166 5.18
Banskobystrický kraj Volebný obvod č. 9 Jozef Šimko 2927 4.79

 

Zdroj:  www.rimava.sk


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Kandidáti na predsedu

Kandidáti na poslancov

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013.

Vzory  kandidátnych  listín


Pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja môže podávať kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie alebo ich koalícia (ďalej len "politická strana") a nezávislí kandidáti.


Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30. septembra 2013.


Pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže podávať kandidátnu listinu politická strana a nezávislí kandidáti.


Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30. septembra 2013.


Informácia pre voliča


Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) a dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja  a hlasovací  lístok na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.


Na hlasovacom lístku na voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.


Na hlasovacom lístku na voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený  na hlasovacom lístku.)


V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok na voľby do zastupiteľstva. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.


Ak volič upraví hlasovacie lístky nesprávne, vydá mu na požiadanie okrsková volebná komisia nové hlasovacie lístky.


Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.


Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.


Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.


Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb.


 

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o hlasovaní

vo voľbách  do orgánov  samosprávneho kraja

 

Kód volebného obvodu                   609

Kód obce                                    515469

Kód volebného okrsku                         1

 

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

 

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov ...........1039

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ..................................................................................155

Počet odovzdaných obálok .........................................................................................................155

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva ...................145

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu ............................... 151

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby

do zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku

 

Číslo kand. na

hl. lístku

Počet platných hlasov

Číslo kand. na

hl. lístku

Počet platných hlasov
1. 4 24. 33
2. 6 25. 5
3. 3 26. 26
4. 26 27. 2
5. 28 28. 2
6 5 29. 2
7. 29 30. 2
8. 2 31. 6
9. 21 32. 35
10. 3 33. 5
11. 4 34. 3
12. 11 35. 36
13. 0 36. 2
14. 14 37. 20
15. 6 38. 41
16. 25 39. 0
17. 36 40. 7
18. 2 41. 6
19. 2 42. 7
20. 18 43. 14
21. 1 44. 0
22. 14 45. 8
23. 8 46. 2
    47. 2

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu

podľa poradia na hlasovacom lístku

 

Číslo kandidáta na

hlasovacom lístku

Meno, priezvisko a titul kandidáta

 

Počet platných hlasov

 

1.

Ondrej Binder

4
2.

Ladislav Fízik ,  PhDr., PhD.

15
3.

Pavel Chovanec,  Ing.

0
4.

Andrea Jenčíková,   Mgr.

0
5.

Ľudovít Kaník , Ing.

46
6.

Karol Konárik,  Ing.

3
7.

Marian Kotleba,  Ing., Mgr.

23
8.

Vladimír Maňka,  Ing.

57
9.

Emil Samko,  Mgr. et.Mgr., PhD

2
10.

Jozef Sásik, Ing.

1
11.

Jaroslav Sekerka, JUDr.

0

 

 

 

 

 


 

Prenájom KD - poplatky

SMERNICA č. 2/2019.
o poplatkoch za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce

Triedenie odpadov v obci

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s., na území našej obce financuje triedený zber komunálnych odpadov.

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Štatistika


Pracovné miesta v okolí

webygroup

Úvodná stránka